неделя, 21 октомври 2018 г.

Изповедта на Баба Мина

Картина на Чудомир

Надигна се Слънцето от изток. Трудно отвори един облак и провря взор през него. Огледа голямото дърво, отрупано с ябълков цвят, помоли Южняка да поиграе с цветовете му, усмихна се на щъркела, който го посрещна с потракване на клюна си, огледа се в Тунджа и закачливо я погали, обходи набързо обагрените със светлозелен цвят ниви около селото и спря погледът си върху едно глухарче, което се беше търкулнало.  
Превъртайки се за пореден път то усети, че е наблюдавано- разду се още повече за да стане по –пухкаво, изкачи се бързо нагоре по високото и сякаш уморено на върха се отпусна и разреши на вятъра да го понесе. Прелетя през Тунджа, кацна уморено на другия бряг и отново изду бузи, за да се претърколи през центъра на селото. Мина покрай кръчмата на на Тасо Деляка, после без да се спре се претърколи край кафеджийницата на Гина Кудрина, завъртя се край Кметството, откъсна две пухчета от себе си и ги запрати към двора на Яна, сякаш за да я приласкае, шеметно премина през кривият мост, прехвърли оградата на Бай Петко и се спря в обувката на Станковата Мина, погледна я в очите и притихна. Очите на старата жена бяха посивели.  Сви се сърчицето на малкото глухарче, прилепна към земята, прибра пухчетата и отказа да продължи, въпреки че Южняка го подканваше игриво. Наведе се Мина  към него, приласка го  и го пое с малката си сбръчкана ръка. Погали го нежно, премести го на коляното си и започна да му говори:
                -Еее, Мило, откъде си ми дошло?! Да не би да идваш от нивата на Петко. Младостта ми мина там, Мило. Познавам всеки камък. Знам и дърветата, помня дори птичките. Всяка пролет, Белият щъркел свиваше гнездо на изсъхналия орех. Събуждаше лятото с щракането на клюнът си. С Петко го чакахме все едно бележеше началото на Новата година. Детството ми мина там, Мило. Бягахме покрай жътварите, криехме се по горите, търсехме четирилистни детелини и мечтаехме… за бъдещето. Красиви мигове изпълнени с много мечти, обелени колена и първи погледи изпълнени с очакване за искрено приятелство. 
            После дойде младостта. Телата ни се промениха, погледите ни станаха други. Петко, стана красив млад мъж- много сериозен и мъдър за възрастта си. От малък остана сирак, сам трябваше да се оправя. Развъртя нивите на баща си, но му стигаше колкото да поменува и да поддържа двете си по-малки сестри. Достоен беше, а погледът му горд и непоколебим- караше всеки да го уважава. И никого за нищо не молеше, само за мене се престраши- събра кураж и… Не се получи, баща ми реши вместо мене. Такъв е тук животът, Мило- жена да си, нямаш своя воля. Очите си изплаках, години болна ходих- никой те на сърце не качва. Соят е важен- любовта е нищо. Парите и имотите владеят душите ни Мило, сякаш в гроба си ще ги носим. Щастието оттам, ще кажат, че идва. Животът ти с тревоги товарят още преди да си го започнала- сякаш разумът е напуснал хората и него натискат, и на него казват кое е добро и кое не- лудост някаква.
         Спрях да ходя на нивите където мина детството ми, сякаш някой покри спомените ми с черна пелена. Мрак настъпи Мило- непрогледен. Душата ми изтъня, светът ми стана нерадостен и тъжен. Очите ми пресъхнаха. И до днес сълза не мога да изкарам, Мило, сякаш очи на мъртвец нося. Гледат в тъмното, светлото ги заслепява, отвикнаха да реагират на добротата и на усмивката. Гледат само вътре в мене и ме укоряват, че съвест нямам, че кураж и  сили не намерих да избягам при него. Сграбчи мъката сърцето ми, Мило, стегна го, не можах на живота да се нарадвам. Нищо не помогна. Омъжиха ме за най-богатия мъж от съседното селото- добър човек, но и него нещастен направих. Успях само с една рожба да го надаря. Утробата ми рано изсъхна, сякаш се противеше на тази несправедливост, защото животът ми за друг беше отреден. Трудно е да се обясни, Мило, дните  ми в милосърдие минаха, дарявайки ги на човек, когото уважавам, но не обичам, правейки  компромиси със себе си и с чувствата си, мислейки, че това е правилно, а какво стана с душата ми- изпразни се, Мило, нищо не остана, само празнота и очите на Петър. Знаеш ли, какво е да живееш толкова дълго без щастие, Мило?! Знаеш ли е какво е сърцето ти да е спряло вече петдесет години, и когато погледне навътре в тебе да вижда само очите на любимият?! Знаеш ли, какво е всяка вечер да лягаш в одаята на някого, когото не обичаш?! Това е смърт, Мило!  Мъртва съм  от  50 години вече!
От време на време виждах Петко, срамежливо свеждах очи покрай него. Отбягвах погледа му- мислех, че е изпълнен с укор. Не знаех как поменува, нямаше кой да ми каже, какво става с него. Чух само, че е успял- развъртял се, намножил нивите, започнал с търговия да се занимава. Успял да омъжи двете си сестри. Продължавал обаче да живее все така скромно и сам. Сега съм отново в къщата му, Мило, след 50 години. Дворът е същият, сякаш отново ще изскочи от обора и ще ме подгони, като в детството ми. Пред вратата на къщата му са се събрали нашенци, всички са в траур. Знам къде отивам и не мога да събера кураж, Мило, не смея да вляза и да го погледна, страх ме е да не отвори за последен път очи и да ме погледне с укор. Да ме обвини за неговият и моя съсипан живот. Или пък да ме подкани да го последвам.  Предадох го в живота... изкушавам се да му остана вярна в смъртта, Мило!
Разпукаха се сивите очи на Мина, отвътре проблесна син цвят, сякаш заради мисълта, която я споходи- мъката вдигна воала си. Една огромна, бисерна сълза се отрони и докосна пухкавото глухарче. То я пое, разтвори се и се посипа върху вехтото и лице сякаш искаше да я погали. После семената му се пръснаха и отлетяха заедно с вятъра, но едно от тях се възпротиви, остана, насили се и проби коравата пръст насипала се във фугата на каменяка, разтеглил се като пътека към входа на Петковата къща. Проследи семенцето с поглед баба Мина, преглътна втората сълза, надигна се трудно от пейката върху която седеше и запристъпи бавно, но уверено към одаята на Петко. За пръв път от 50 години Тя, потърси с поглед Белия щъркел, въпреки че знаеше, че е невъзможно да го види, и след като се убеди, че Новата година е започнала без него, плахо влезе в къщата, за да се прости с любимия!

Автор: Николай Григоров- /Shljko/

неделя, 17 май 2015 г.

ЛЕГЕНДА ЗА ЛЮБОВТА

Картина нарисувана от Чудомир.


          Отприщи се Северняка, разбуха белите преспи, затрупа горските пътеки и затвори народа по къщите. Сгушила се под бялата престилка на зимата Тунджа спеше, а нежното ромолене на водата покрай вировете се извиваше като въздишка, която от време на време се прекъсваше от воя на вятъра, който се закачаше с нея като разглезен хлапак. Отърсиха снежните гриви  боровете и разголиха зелените си пазви сякаш за да се подиграят на зимата, а покрай тях коравите буки огъвайки тежко големите си клони се накланяха нарочно към  земята, за да легнат и  се завият с меката  ѝ завивка.

Потъна небето в скръб, покри се с черна забрадка сякаш жалеше за лятото.  От време на време от мъка проплакваше и проронваше големи бисерни сълзи, които Северняка  поемаше и превръщаше в ледени кристали, които замислено в танц лъкатушеха  към земята чудейки се- къде точно да кацнат. Потъмня  хоризонта и затвори взора на хората. Сгушиха се фамилиите на топло около баджите, които бълваха дебели къдели от дим през засипаните със сняг покриви на къщите. Опустяха улиците. Само от тук от там по дворовете  се мяркаше по някой загънат с  кожух стопанин, който обхождаше и нареждаше храна на стоката.

                Пристъпи Яна през прага на врата и отърси наметнатия върху нея стар ямурлук. Беше прояден от молците, но тя редовно го преглеждаше и подшиваше. Това беше останало от съпругът ѝ Минчо- стар прогнил ямурлук, пропит с неговата пот. Прогнил, като мъката ѝ.  Не можа да го прежали милата. Живяха заедно само две години, колкото да наченат зестрата и да дадат живот на едно дете. После… войната… при Одрин! Новината я намери неподготвена, разби сърцето ѝ, затвори взора ѝ, животът ѝ се преобърна и тя спря да говори. Постепенно се отдели от съселяните си и заживя сама насред центъра на селото. Само синът и беше утеха. Петър, беше  красив, буен и  горд като баща си. Пазеше достойнството на фамилията си, като съкровище. Затова още като стана на 15 години, никой не смееше да подвиква на майка му "Нямата Яна". Беше счупил вече доста корави глави и не се страхуваше от никой.  Научи се да чете още на пет години и когато тръгна на училище прескочи направо два класа. Изчете всички книги, които можеха да се намерят в даскалото и понеже му беше скучно започна сам да пише. Пишеше непрекъснато: на нивата, покрай обора, вечер на газеника. Пишеше и не споделяше- това беше научил от майка си… да е сам.

                Забеляза го даскал Стоьо, събра селския елит, отпуснаха му стипендия и го изпратиха в Казанлък за да учи в Мъжката гимназия. Разсипа се още повече Яна, омаля от болка, но потисна мъката си с усмивка, събра му багажа и го изпрати по живо, по здраво. Само дето вечерите ѝ станаха непоносими, а дните безкрайни. Намираше утеха само  в стария прогнил ямурлук с който се загъваше и под който плачеше и в тетрадката на Петър, която беше препрочела хиляди пъти.

                Пристъпи Яна към огнището и подхвърли една цепеница. После отиде до прозореца където стоеше обикновено  за да се опита да прогледне в мрака. Лицето ѝ се беше изострило, кожата ѝ -пребледняла. Бъдни вечер е- къде е Петър? Каруцарят се върна сам от Казанлък. Петър не беше дошъл на уреченото място, а тя  познаваше буйният му нрав- знаеше, че снега и Северняка няма да го спрат за да пристигне при нея, а до Казанлък имаше 30 километра. Дори и да тръгнеше напряко през гората, пак трябваше да ходи цяла нощ. А той щеше да го направи…

                Притупка сърцето на Яна, прониза я болка и тя приседна на миндера. Посиняха устните ѝ, а ръцете ѝ изтръпнаха.  Започна да я обзема паника, която я накара  да се тресе и да плаче без глас. Какво да прави?! Как да обясни и на кой да се помоли, като единствената и връзка със света беше Петър! Изправи се отново до прозореца, опита се да разреже с поглед мрака, но той стигна само до оградата. Отвори вратата и се заслуша във воя на вятъра. Нямаше говор, нямаше вик, беше съвсем сама.

                Наметна  Яна ямурлука и пристъпи навън. Снегът затвори очите ѝ, краката ѝ натежаха и се запалиха от студа. Трябваше да отиде поне до Кривия мост- най -вероятно от там щеше да дойде синът ѝ. Провлачи се през двора и трудно се прехвърли на улицата. Студът започна да прониква през дрехите ѝ, а  вятъра се опитваше да я върне. Сърцето ѝ обаче се бореше и даваше сили на тялото ѝ да се движи. Прехвърли площада, преспите се дигнаха и тя започна с ръце да си проправя път. Вече не си чувстваше краката, устните и посиняха. Вятъра направи последен опит да я спре, но тя беше непоколебима. Премина през Долната махала крачейки все по- бавно и стигна до Кривия мост. Подпря се на едно дърво и зачака, като продължаваше да гледа в нищото. Там в полумрака дърветата огъваха яките си клони сякаш се опитваха да покрият някого, за да го спасят от студа.  Може би беше Петър! Събра се отново Яна и тръгна през моста. На просеката краката и се втвърдиха и тя се отпусна върху бялата земя, която започна постепенно да я поглъща. Събра се кръвта ѝ в тялото и бавно започна да изстива. Първо изчезнаха ръцете и краката, после ледът  тръгна по гърбът ѝ, и бавно започна да я отпуска, а после… докосна сърцето ѝ. И тогава там някъде в мрака чу вик за помощ. Събра волята си Яна, напълни дробът си с леден въздух и за пръв път от 15 години проговори:

 -Петре... Петре студено ли ти е сине?! Ела мама... завий се с ямурлука на баща си, той ще те стопли мама... ще те стопли така, както цял живот топлил моето сърце!  Къде си сине? Ела! В сърцето ми е останало  още огън сине, вземи го и се стопли! Стопли се сине, стопли се…

Говора ѝ утихна, устните ѝ продължаваха да се движат безмълвно, като постепенно се извиха в нежна усмивка, сякаш виждаше сина си в тъмното, който се приближаваше към нея. Никой обаче не дойде, само вятърът и отвърна. Завъртя се около нея и от жал спря да духа. Снегът спря да се сипе, сякаш ледените кристали се разтапяха от мъка още преди да паднат върху лицето ѝ.  Гората спря да шуми и  всичко утихна, но беше вече късно- нощта я целуна по челото с ледена целувка и тя заспа с отворени очи.

На сутринта я намериха завита под ямурлука, а в скута си държеше тетрадката на Петър. Това бяха единствените вещи, които я държаха вързана с живота. Погребаха я с тях, до празния гроб на съпругът ѝ, над който тя беше изплакала толкова много сълзи, че накрая очите и бяха пресъхнали. Петър го намериха на пролет като се стопиха снеговете в един дол до Доймушларе. Всички се чудеха как беше стигнал до там. Сърцето на Яна, не беше сгрешило- само смъртта, можеше да ги раздели. Погребаха го до родителите му, а после ги забравиха.

След някоя друга година гробовете им изчезнаха, а върху тях  прораснаха три тополи, които бързо вдигнаха чело към небето и оплетоха клоните си една в друга, сякаш се държаха за ръце. Тогава хората отново си спомниха: за живота, обичта и смъртта на Минчо, Яна и Петко. Някой почисти плевелите и вдигна отново кръстовете им, а друг разказа историята им, която започна да се носи като легенда. Легенда за  любовта!

Автор: Николай Григоров - Shljko

сряда, 8 април 2015 г.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, МИЛА МОЯ!Добро утро, мило момиче! Превъртаме лентата на живота и не знам как се чувстваш! Знам, че приемаш всичко, като част от  това което би трябвало да ни застигне- голяма приливна вълна, която рано или късно ще ни прегърне. Удивлявам се на способността ти да се порадваш на нейната красота, точно преди да се затвори над нас, защото не всеки може да цени така живота и смъртта. Може би все още е далече, а може би не- за тебе е без значение, защото търсиш красивото в мидите, който се търкалят под краката ни, във водораслите които се лепят по телата ни, дори в медузите които са се разстлали по брега на живота ни, опитвайки се с пипалата си да докоснат морето. Ето, ти се навеждаш, хващаш една внимателно и я връщаш във водата, тя трепери с цялото си тяло, благодарна за живота който си и върнала, а ти се усмихваш. Усмивката ти грее и озарява залеза, става светло, като да е изгрев, изгревът на новия живот на тази медуза, която е толкова незначителна за мене но толкова значима за теб. Реши поредния проблем…

Красива си, мило момиче! Годините не те промениха, само косите ти посребряха, но затова пък се научих да ги боядисвам. Целувам ги със същото удоволствие, както в началото. Гъстотата е същата и извивките са все така невероятни. Няма следа от преумора в тях, защото ти умееш да я криеш дълбоко в себе си. Преработваш я и я превръщаш в усмивка! Усмивка с две тръпчики, на които никога не мога да се наситя. Трапчинки, които ти казват- здравей, само аз мога да се усмихвам така.  Кожата ти е все така великолепна с аромат на маслодайна роза, току що разцъфнала, наляла се с утринна роса. Когато я галя изпитвам удоволствието от допира на нежно, меко кадифе. Кадифе, което ме прегръща, успокоява ме и ме топли, чак до сърцето. Чувам тоновете му, стават равномерни, сякаш и то се усмихва- чувствам се желан и обичан!

 Ръцете ти все още са така изящни, мило мое Момиче! Колко обичам да ги държа в големите си грозни шепи. Тънките ти пръсти рисуват във въздуха ежедневието ни, като поддържат реда и уюта в домът ни. А вечер- вечер чертаят по тялото ми, линията на нашата преживяна младост, защото никой друг не ме е галил така. А очите ти- гледат ме все още с любов, както преди 30 години. Заслужавам ли цялото това щастие?!

Днес е рожденият ти ден, Мила моя! Не съм ти взел подарък. Позакъсахме с парите този месец, пък и се чудя- има ли нещо материално с което да мога да изразя, колко си важна за мене?  Не се сещам! Цветята не са достатъчни, златото не го цениш- защото ти цениш в живота само истинските неща. Затова седнах, за да излея душата си и да споделя с всички, колко много те обичам- та нали ти ме научи да изразявам чувствата си. Дано да ми повярваш!

Искам само да ти пожелая- още дълго време приливната вълна на живота да не те достигне за да те прегърне, защото без тебе, моя живот е… нищо!

                                                                                                          ОБИЧАМ ТЕ!

Автор: Николай Григоров / Shljko /